Loading...

مدیریت بحران و پدافند غیر عامل زیر نظر مدیرعامل شرکت عمران ، آب و خدمات سازمان منطقه آزاد کیش فعالیت می نماید. دفتر این مدیریت در میدان خلیج فارس- بلوار ایران - مجتمع اداری جنب ساختمان شماره 9 واقع شده است. در حال حاضر آقای مسعود احمدی مدیر آن می باشد. اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی ، واحد پیشگیری و مدیریت بحران و واحد پدافند غیر عامل زیر مجموعه این مدیریت می باشند.