Loading...

سامانه احراز صلاحیت شرکت های ایمنی و آتش نشانی جزیره کیش

این سامانه به منظور ارزیابی و احراز صلاحیت شرکت های ایمنی و آتش نشانی فعال در جزیره کیش راه اندازی شده است کلیه شرکتهایی که نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقتصادی در هر یک از حوزه های ایمنی و آتش نشانی از مدیریت بازرگانی کیش اقدام نموده باشند بر اساس مفاد ضوابط احراز صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر و مجری سیستم های ایمنی و آتش نشانی فعال در جزیره کیش می توانند نسبت به ثبت نام اولیه در این سامانه اقدام نمایند .

 

دریافت فایل ضوابط           ورود به سامانه