Loading...

*برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از حوادث و نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی*

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ دوره آموزشی پیشگیری از حوادث و نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی توسط محمد فرزانه از روئسای آتش نشانی کیش در محل سالن شهید همت مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی، ویژه پرسنل بهداشتی درمانی برگزار شد.

در این دوره ضمن فراگیری اصول اولیه و نکات ایمنی به ویژه در ایام نوروز پرسنل با نحوه مواجهه با خطرات احتمالی به صورت اجرایی و ایفای نقش آشنا شدند.

 

گفتنی است؛ ارتقای سطح دانش و مهارت مقابله با مخاطرات به عنوان مهمترین عامل در افزایش ضریب ایمنی افراد و کاهش حوادث رویکرد و محور فعالیت های مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات است.