Loading...

آتش نشانی و خدمات ایمنی جزیره کیش زیر نظر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات سازمان منطقه آزاد کیش فعالیت می نماید. دفتر اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی در ایستگاه مرکزی (ایستگاه شماره یک) واقع شده است. آقای سهراب رضایی رییس این اداره می باشد.در حال حاضر سه ایستگاه آتش نشانی در جزیره زیبای کیش زیر نظر این اداره فعال می باشد.

 

 


اهم وظایف و مأ موریت های  آتش نشانی و خدمات ایمنی جزیره کیش

1.    برنامه ریزی و اقدام برای پیشگیری، مقابله و کنترل آتش سوزی، امداد و نجات و کاهش اثرات ناشی از آن
2.    نظارت بر ایمنی کلیه اماکن، ساختمانها و مستحدثات در برابر حریق  در کلیه مراحل ساخت و بهره برداری
3.    ایجاد سامانه اطلاعات، مستند سازی، پایش و ارزیابی حوادث و آتش سوزی ها ، توان عملیاتی، خطرپذیری شهر در برابر آتش سوزی
4.    پایش مستمر میزان آمادگی کارکنان اداره و کمک به حفظ و افزایش توان، مهارتها و دانش آنان از طریق برگزاری آزمونهای دوره ای آمادگی جسمانی، مسابقات ورزشی، آزمایشهای پزشکی و دوره های آموزشی مهارتی و تخصصی متناسب با ویژگیهای محلی و شرایط محیطی
5.    مدیریت تهیه و اجرای برنامه های آموزشی برای شهروندان در امور مرتبط با وظایف و مأموریتهای اداره و الگوهای مشارکت شهروندان از قبیل دانش آموزان ، دانشجویان، کارکنان دستگاههای اجرایی و بازاریان برای بهبود وضعیت ایمنی شهر در برابر آتش سوزی
6.    استقرار طرح سلسله مراتب فرماندهی آتش نشانی شامل البسه و درجات آتش نشانی
7.    مدیریت تهیه و اجرای طرحهای موضعی جهت ارتقاء ایمنی بافت های ناکارآمد ، تاریخی ، بازار و نظایر آن در برابر آتش سوزی
8.    مدیریت توسعه و استفاده از ظرفیت واقفین، خیرین ، سازمانهای مردم نهاد ( سمن ها ) ، تشکلهای تخصصی و حرفه ای ، شرکت های تعاونی و خصوصی در امور مرتبط با وظایف و مأموریت های اداره
9.    بررسی و پیشنهاد نرخ بهای تمام شده خدمات ایمنی و آتش نشانی به هیئت مدیره شرکت و اخذ آن با استفاده از فناوریهای نوین و هزینه کرد در حوزه ایمنی و آتش نشانی
10.    .ارائه خدمات و مشاوره تخصصی به شهروندان ، ارگانها ، سازمانها ، نهادها ، نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص امور آتش نشانی و خذمات ایمنی با اخذ بهای تمام شده خدمات
11.    بررسی، تشخیص صلاحیت فنی و تخصصی و ساماندهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه آتش نشانی، خدمات ایمنی و نظارت بر عملکرد آنها